Občanský balíček

Děti jsou mnohem více než dospělí zranitelné vůči znečištění. Jejich dýchací a imunitní systém je nezralý, rychleji dýchají, jsou menší a tím pádem blíže výfukům.

Existuje mnoho řešení, aby mohly děti dýchat méně znečištěný vzduch.AKTUÁLNÍ STAV: MAPUJTE SITUACI V OKOLÍ ŠKOLY SVÝCH DĚTÍ
 • Spojte se s organizacemi a spolky aktivními ve svém okolí. Určitě už někdy proběhly podobné programy ve vašem okolí – například Automat, Pěšky městem, Chodci sobě
 • Informujte se na radnici o projektech plánované městské výstavby, o změnách dopravy a situaci ve městě: městské projekty by měly být konzultovány s veřejností 

Žádný návrh ještě nebyl podán? Převezměte iniciativu:
 • Kontrolujte úroveň znečištění školy

  Srovnejte doporučení WHO s reálnou situací ve svém okolí dle Atlasu životního prostředí IPR Praha.
  Zúčastněte se našeho projektu Senzory do škol. Postavte si společně se žáky senzor PM částic a umístěte jej po dohodě s vedením přímo na vaší školu.


 • Vytvořte vlastní návrh řešení dopravní situace v okolí vaší školy

  Zohledněte všechny typy dotčených subjektů a jejich zapojení: cyklisté, chodci a motoristé . Postupovat můžete dle Manuálu implementace v podmínkách hl. m. Prahy, vydaného Odborem dopravy Magistrátu hl. města Prahy v roce 2021. KONKRÉTNÍ AKCE

CO MŮŽETE UDĚLAT VY, RODIČE, OBYVATELÉ

Začněte tím, že  si promluvíte s ostatními rodiči: víc hlav, víc ví

Vyberte cestu pěšky do školy, kde je méně hustý provoz,  aby byly vaše děti co nejméně exponovány

Omezte vysazování z auta / motorového vozidla

Zorganizujte ve svém okolí pěší / cyklobusy  ve spolupráci se sdruženími rodičů a učitelů

Upřednostňujte lehká vozidlaPŘÍKLADY POŽADAVKŮ NA ŠKOLU

 • Požádejte, aby se tento bod řešil ve školské radě
 • Prostudujte si Metodický pokyn pro návrh větrání škol
 • Zjistěte, odkud je přiváděn venkovní vzduch, nesmí být znehodnocen pachy, zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, vysokou hlukovou zátěží apod.
 • Vyžádejte si výsledky auditu životního prostředí v okolí školy, pokud byl proveden
 • Navrhněte vzdělávací akce  týkající se kvality ovzduší
 • Požádejte o instalaci senzoru vzduchu ve škole, pro objednání našeho senzoru přejděte na stránky https://www.senzorydoskol.cz
 • Požádejte o optimalizaci větrání  a/nebo  nainstalujte filtry a čističky vzduchu
 • Uspořádejte veřejné setkání  (rádi Vám pomůžeme)

PŘÍKLADY ŽÁDOSTÍ NA RADNICI

 • Školní ulice/ zřízení zón s omezeným provozem
 • Nastavit alternativní způsoby předávání dětí  – svoz podle míst: cyklobus/ pěší autobus
 • Omezit parkování před školami
 • Výsadba zeleně v okolí škol
 • Zřízení parkoviště pro kola/ koloběžky u vchodu do školy, pokud ještě žádné nejsou
 • Omezit automobilovou dopravu  na silnicích kolem škol ve špičce nebo v době odchodu dětí
 • Prosazovat zákaz ponechání motoru v chodu u stojících vozidel

PŘÍKLADY POŽADAVKŮ NA KRAJ, MĚSTO nebo MĚSTSKOU ČÁST

Odstranění znečišťujícího provozu z okolí škol (zavedení nízkoemisní zóny anebo mýta a následné omezení nejvíce znečišťujících (zejména dieselových) aut, autobusů a nákladních aut.

 • Vytvoření a realizace ucelené koncepce páteřních cyklistických tras, oddělených od automobilového od provozu
 • Podpora nákupu nefosilních energetických vozidel městského vozového parku
 • Dotace na nákup jízdního kola (i elektrického) pro každého

KAM KONKRÉTNĚ SE OBRÁTIT?

Primátor Hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Bohuslav.Svoboda@praha.eu

náměstek primátora pro oblast dopravy MUDr. Zdeněk Hřib Zdenek.Hrib@praha.eu

náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Ing. Jana Komrsková Jana.Komrskova@praha.eu

 

Adresář s kontakty na vedoucí odborů dopravy, životního prostředí a školství Prahy 1 – 22

 

Příklad dopisu zasílaného vedoucím odboru dopravy, životního prostředí a školství


SenzorObčanský balíček