O nás

náš tým pro podporu občanské vědy

Michael Lažan

Propagátor občanského měření kvality vzduchu, otevřených dat a stavění senzorů. V roce 2019 se zapojil do projektu tehdejší „Luftdaten“ nyní Sensor.Community aby zaplnil bílou mapu senzorů mezi Německem a Polskem. V roce 2021 založil spolek Senzorvzduchu, z.s. Za cíl si klade poskytnout občanům nástroje, které jim umožní zapojit se do vznikajících politických diskusí, a získat tak praktické zkušenosti s technologiemi a daty. Finalista Pražského inovačního maratonu s projektem Senzory do škol. Participuje v pracovních skupinách Comparability a Digital inclusion projektu Citimeasure kde pracuje na praktickém využití občanských měření k vytváření inteligentních, udržitelných a inkluzivních měst. Dále je členem skupiny FAIRMODE (Forum for Air quality Modeling), které vytváří metodiky kombinace nízkonákladových senzorových sítí s modelovanými daty a oficiálními měřeními.

Nikola Carić

Zakladatel startupu DUSTEE a ředitel Nádech z.s., kvalitou ovzduší se zabývá již řadu let. Jeho projekt senzorů kvality ovzduší obdržel několik cen. Senzory nabízel městům pro lokalizaci znečištění a efektivní práci s daty. Přes počáteční nadšení samospráv se ale ukázalo, že o přesná data nikdo nestojí. Zastupitelé se  obávali toho, co by naměřili, a tak by museli konat. Ukázalo se, že chybí politická vůle tyto jevy měnit. Proto vnímá založení této neziskové organizace jako dobrý krok k možné změně.

Ing. Tomáš Richta

Dříve vysokoškolský pedagog a skautský vedoucí, dnes programátor a ekologický politik a aktivista. Dlouhodobě se zabývá nevratnými složkami vlivu lidské činnosti na planetu Zemi, především z hlediska toxických a nebezpečných látek. Tyto látky se dostávají do vody, vzduchu, půdy i přímo do těl rostlin a živočichů, člověka nevyjímaje. Pokud nebudeme systematicky monitorovat množství takových výstupů, může se kontaminace přírody nebezpečnými a toxickými látkami dostat mimo kontrolu. Vlády nejsou takto systematické činnosti schopny a průmysl na svém monitorování nemá zájem. Proto se stal součástí projektu senzorvzduchu.cz, aby mohl podpořit komunitní měření kvality ovzduší.

Ing. Josef Platil

IT projektový manažer, předseda Spolku přátel sídliště Ďáblice

SenzorO nás