https://www.senzorvzduchu.cz/wp-content/uploads/2021/11/yiran-yang-euNuKnvmc-g-unsplash.jpg

Zdražení energií a topení dřevem

by Senzor Leave a Comment

Ve vzduchu je cítit chlad a se současným zdražením cen energií to znamená, že mnoho rodin nyní hledá alternativní levnější způsoby vytápění a přechází zejména na spalování dřeva. Věděli jste však, že při pouhém spalování dřeva se do vašeho těla, domácnosti a okolí uvolňuje nebezpečný koktejl škodlivin?

I ta nejekologičtější kamna na dřevo vypouštějí vysoké množství pevných částic (PM). PM jsou jednou z nejproblematičtějších znečišťujících látek současnosti a jsou spojovány s řadou onemocnění, včetně sníženého vývoje a funkce plic, zhoršení astmatu, alergií, CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci), plicní fibrózy a zvýšeného rizika rakoviny plic. Je také spojen se zvýšenou nemocností a úmrtností.

Studie prokázaly, že v domácnostech s krby a kamny na dřevo je zvýšená hladina škodlivin ve vnitřním ovzduší bez ohledu na to, zda je v systému průvan nebo vzduchotěsnost. Hladiny jemných částic (PM 2,5) v domech vytápěných dřevem jsou v průměru o 26 % vyšší než v domech bez topení dřevem. Kouř, který vystupuje komínem, se vrací zpět do domu a dostává se i do domů sousedů, a to i v případě, že jsou jejich domy energeticky účinné a těsné. Jemné a ultrajemné částice v kouři ze dřeva jsou tak malé, že jim v pronikání nezabrání ani těsně utěsněná okna a dveře.

Pokud jde o koupi nových kamen na dřevo, nový výzkum Evropského úřadu pro životní prostředí ukazuje, že i nejnovější kamna třídy EURO 3 (která se jako jediná smějí od roku 2022 vyrábět v EU) mohou vypouštět 60krát více pevných částic než starý nákladní automobil z roku 2006 a 750krát více než novější nákladní automobil z roku 2014. A to v optimálních laboratorních podmínkách, které v našich domácnostech nelze replikovat. Stručně řečeno, jakákoli kamna na dřevo znečišťují životní prostředí více než pouhé používání plynového kotle.

Od roku 2022 budou navíc moci být v ČR v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací. Stejné zákazy a omezení ale čekají v budoucnosti nejspíše i běžné krby na dřevo, které vypouštějí do ovzduší nežádané emise skleníkových plynů a lokálně znečišťují ovzduší.

SenzorZdražení energií a topení dřevem