https://www.senzorvzduchu.cz/wp-content/uploads/2022/07/senzorydoskol_staveni.jpg

Meet&Code 1.10.2022

by Senzor Leave a Comment

Nádech z.s. ve spolupráci se Senzorvzduchu.cz chtějí mládež naučit, jak si jednoduše pod vedením zkušených lektorů sestavit svůj vlastní senzor vzduchu. Přijďte si také postavit svůj vlastní Senzorvzduchu! Těšíme se na Vás dne 1.10.2022 od 17:00 – 19:00 na adrese spolku Senzorvzduchu Mánesova 1723/70, Praha 2 – Vinohrady.

Tato akce je podpořena a plně hrazena v rámci projektu MEET AND CODE a je primárně určena pro děti a mládež ve věku 14 – 24 let.

Vybraní účastníci získají senzor vzduchu v hodnotě 1 800,- Kč a zaváží se k jeho provozování, čímž rozšíří senzorickou síť Sensor.Community.

Účastníci se naučí sestavit  senzor vzduchu, nahrát do něj firmware a přihlásit jej do webové aplikace na https://sensor.community/cz/ společně s množstvím dalších použitelných aplikací.

Současně účastníky odborník na kvalitu ovzduší Nikola Carić naučí, jaké jsou oficiální metody měření kvality ovzduší, jaký vliv na zdraví má znečištěný vzduch a jak je možné se aktivně zapojit do ochrany svého vlastního zdraví a jak neprodukovat škodlivé emise.

Akce se koná prezenčně – kity na stavbu senzoru obdržíte na místě.

Cílem akce je, aby se děti dozvěděly o různých druzích škodlivých látek v ovzduší, dokázaly rozeznávat a lokalizovat zdroje znečištění a aby z kurzu odešly se sestaveným funkčním senzorem, který si umístí za okno svého domu či bytu.

Bonus, který daná skupina získá, je zapojení do celosvětové komunity již více než 14 500 senzorů Sensor.Community a dále nabytí dovedností souvisejících s studiem atmosféry, Internetem věcí a prvotním kontaktem s „Big Data“.

Závazná registrace na akci

 

 

Děkujeme za prezentaci akce na:

 

SenzorMeet&Code 1.10.2022