NO2 Praha a Ostrava 2024

Děkujeme že se zajímáte o náš projekt! V lednu 2024 jsme na tomto místě  zahájili roční projekt sledování kvality ovzduší. Ve spolupráci s Deutsche Umwelthilfe a Českým hydrometeorologickým institutem měříme oxid dusičitý (NO2). Projekt probíhá  současně v Budapešti, Bratislavě, Sofii, Ostravě a Praze.

Děkujeme, že neničíte naše vědecké zařízení!

Senzory k měření NO2 vypadají takto :

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzory zůstávají na místě po dobu 28 dní. Měříme po dobu 1 roku, protože česká zákonná norma se vztahuje k ročnímu průměru, který činní 40 µg/m. Senzory každý měsíc vyměňujeme za nové a ty staré odesíláme do akreditované laboratoře ve Švýcarsku (Passam ag), kde je spektroskopickou metodou vyhodnotí.

Tento projekt přináší cenné informace o stavu ovzduší v našich evropských městech.

Sledujete tuto stránku, na které budeme průběžně zveřejňovat výsledky po dobu celého roku!

SenzorNO2 Praha a Ostrava 2024