https://www.senzorvzduchu.cz/wp-content/uploads/2020/06/EEA_citizen_science_web.jpg

European Enviroment Agency zpráva číslo 19/2019

by Senzor Leave a Comment

Povědomí lidí o znečištění ovzduší a souvisejících rizicích pro jejich zdraví a zdraví jejich dětí v posledních letech výrazně vzrostlo, často vedeno místními nebo národními kampaněmi vedenými nevládními organizacemi (NNO), jakož i mediálním pokrytím. V některých zemích skupiny dotčených občanů, často podporované nevládními organizacemi, podaly u soudu otázky týkající se kvality ovzduší a v několika případech soudy rozhodly ve prospěch práva na čistý vzduch.

https://www.eea.europa.eu/publications/assessing-air-quality-through-citizen-science

SenzorEuropean Enviroment Agency zpráva číslo 19/2019